Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

PreCiSe

Prevention Celiaki i Skåne

bild på en bebis på en mjuk fäll. Foto.

Vad är PreCiSe?

Barn som i screening visat sig ha de specifika riskgenerna för celiaki (glutenintolerans) kan gå med i PreCiSe, Prevention Celiaki i Skåne, en studie vars syfte är att utvärdera hur man kan förhindra eller fördröja att barn med högre risk utvecklar celiaki.

Den enda behandlingen som finns idag är glutenfri kost livet ut.

Hur går studien till?

I samband med förlossning tas ett blodprov, ASTR1D screening, från barnets navelsträng.

Blodprovet analyseras för att kartlägga genetiska risk för typ 1 diabetes eller celiaki. Om ditt barn har den förhöjda risken för att utveckla celiaki kan ni delta i PreCiSe-studien.

Om du samtycker till att ditt barn deltar i preventionsstudien kommer ditt barn lottas till någon av tre följande grupper:

Grupp 1) att hålla en strikt glutenfri kost upp till och med 3 års ålder. Därefter introduceras, med hjälp av dietist, gluten till barnets kost för att så småningom äta en kost med gluten.

Grupp 2) att äta en normalkost, med fri glutenintroduktion mellan 4-12 månaders ålder samt ett dagligt oralt intag av en probiotika-beredning (mix av två Lactobacillus-stammar) under de tre första levnadsåren.

Grupp 3) att äta en normalkost, med fri glutenintroduktion mellan 4-12 månaders ålder samt ett dagligt oralt intag av en placebo-beredning under de tre första levnadsåren.

Vad är probiotika? Läs mer här

Vem kan delta i studien?

Ditt barn kan delta i PreCiSe om barnet är bärare av den högrisk-gen som kopplas till celiaki samt om du/ni som vårdnadshavare kan lämna skriftligt samtycke till deltagande i studien. Barnet ska ha inkluderats till studien före 4 månaders (17 veckor) ålder.

Vilken är nyttan med att vara med i PreCiSe?

Om ditt barn har förhöjd risk att drabbas av celiaki är det bra att vara medveten om tidiga symptom.

För barn som under en längre tid lever med obehandlad celiaki finns risk för undernäring och försenad tillväxt.

Om ditt barn insjuknar i celiaki under tiden som barnet deltar i studien kan vi tidigt upptäcka det och sätta in behandling.

Tidig upptäckt är viktigt för att ge optimal vård och undvika komplikationer både i anslutning till insjuknandet såväl som på lång sikt.

 

 

 

Ansvariga för PreCise

Studieläkare:

Daniel Agardh

Studiekoordinator:

Carin Andrén Aronsson

Koordinerande forskningssjuksköterska:

Åsa Wimar, leg barnsjuksköterska
040-39 19 11
asa [dot] wimar [at] med [dot] lu [dot] se

Dietister:

Emelie Ericson-Hallström
emelie [dot] ericson-hallstrom [at] med [dot] lu [dot] se (emelie[dot]ericson-hallstrom[at]med[dot]lu[dot]se).

Anna Bokström
anna [dot] bokstrom [at] med [dot] lu [dot] se (anna[dot]bokstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

 

 

Forskare i PreCiSe-studien

Daniel Agardh. Foto.

Daniel Agardh

Barnläkare och studieläkare för PreCiSe-studien.

Mer om Daniel i Lunds universitets forskningsdatabas (Lucris)


Carin Andrén Aronsson. Foto.
Carin Andrén Aronsson

Carin Andrén Aronsson

Forskare och studiekoordinator för PreCiSe-studien.

Vid det prestigefyllda International Celiac Disease Symposium (ICDS)  i Paris 2019 vann Carin Andrén Aronsson första pris för bästa muntliga framförande med presentationen "Gluten intake and Risk of Celiac Disease"

Mer om Carin i Lunds universitets forskningsdatabas (Lucris)


bild på elin malmberg hård av segerstad. Foto.

Elin Malmberg Hård af Segerstad

Forskare

Mer om Elin i Lunds universitets forskningsdatabas (Lucris)