Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

COVID-19 infektion och utvecklingen av diabetesspecifika autoantikroppar i ung ålder

Blåfärgat corona virus som är AI genererat via adobe express. Bild.
Bild på AI genererat Coronavirus.

Diabetesspecifika autoantikroppar kan upptäckas i blodet innan några tydliga symptom på typ-1 diabetes framträder. Den vanligaste åldern då den första autoantikroppen framträder är 1 år. Barn med flera autoantikroppar utvecklar ofta typ 1-diabetes inom 10 års tid. Det är fortfarande oklart vad som orsakar uppkomsten av autoantikropparna men det misstänks att virusinfektioner tidigt i livet kan vara en bidragande orsak. 

Den aktuella forskningsstudien ville undersöka om det fanns en koppling i tid mellan SARS-CoV 2 infektion och utvecklandet av diabetesspecifika autoantikroppar. I denna studie deltog 885 barn från POInT, där alla har en ökad genetisk risk för att utveckla diabetesspecifika autoantikroppar och typ 1-diabetes. Deltagarna kom från flera olika länder i Europa där GPPAD genomför sina studier. 

Vid 1,5 års ålder hade 170 barn utvecklat antikroppar mot SARS-CoV 2 dvs. infekterats av viruset. För att se om det var en skillnad mellan SARS-CoV 2 och andra virusinfektioner i relation till uppkomsten av autoantikroppar mättes också antikroppar mot influensa.

Diabetesspecifika autoantikroppar utvecklades hos 55 barn vid 2 års ålder och hos ytterligare 5 barn vid 2,5 års ålder. 

Det visade sig att de barn som infekterats med SARS-CoV 2 hade en högre risk att utveckla diabetesspecifika autoantikroppar än de som inte infekterats eller de som haft en influensainfektion. Sambandet var starkast i den grupp som infekterats av SARS-CoV 2 när de var väldigt små. 

Författare:

Lugar M, Eugster A, Achenbach P, von dem Berge T, Berner R, Besser REJ, Casteels K, Elding Larsson H, Gemulla G, Kordonouri O, Lindner A, Lundgren M, Müller D, Oltarzewski M, Rochtus A, Scholz M, Szypowska A, Todd JA, Ziegler AG, Bonifacio E for the GPPAD Study Group

Titel:

SARS-CoV-2 Infection and Development of Islet Autoimmunity in Early Childhood

Publicerad i:

Journal of the American Medical Association, JAMA, 2023

POInT publikation, 2023 (PDF, nytt fönster)

Länk till Diabetesportalens artikel om studien:

COVID-19 och autoantikroppar, Diabetesportalen (nytt fönster)