Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Påverkade Covid-19 pandemin BMI och risken för en första autoantikropp mot betacellerna?

POInT-studien är en primär preventionsstudie där barn från 4–7 månaders ålder får oralt Insulin varje dag fram till 3 års ålder. Barnen som deltar har förhöjd ärftlig risk att utveckla autoantikroppar mot betacellerna i bukspottskörteln, som tillverkar insulin. Studien inkluderade 1050 barn mellan februari 2018 och mars 2021 i Tyskland, Sverige, England, Polen och Belgien. Covid-19 pandemin började den 18:e mars 2020. 

Tidigare studier har visat att en ökad tillväxt under barnets första 9 månader ökar risken för barn med förhöjd ärftlig risk att utveckla en första autoantikropp mot betacellerna.

Syftet med studien var att ta reda på om barnens Body Mass Index (BMI) påverkades av nedstängningar och restriktioner under pandemin och om detta i sin tur påverkade risken för en första autoantikropp.  

 Barnen följdes från 4 månaders ålder med besök var 4-6:e månad fram till 5.5 års ålder. Vid varje besök vägdes och mättes barnen för att bestämma tillväxt och BMI. 

Resultaten visade att: 

  • barn som hunnit fylla 18 månader innan pandemin började hade betydligt lägre BMI jämfört med de barn som drabbades av nedstängningarna. Under covid-19 pandemins nedstängning ökade BMI hos barnen vid 9 månaders ålder.
  • ett ökat BMI eller övervikt vid 9 månaders ålder var relaterat till en ökad risk för att utveckla autoantikroppar mot betacellerna upp till 5.5 års ålder.

Slutsatsen var att nedstängningarna under covid-19 pandemin var relaterade till ett ökat BMI vid 9 månaders ålder och en ökad risk för att utveckla autoantikroppar mot betacellerna.

Författare:

Hummel S, Rosenberger S, von dem Berge T, Besser REJ, Casteels K, Hommel A, Kordonouri O, Elding Larsson H, Lundgren M, Marcus BA, Oltarzewski M, Rochtus A, Szypowska A, Todd JA, Weiss A, Winkler C, Bonifacio E, Ziegler AG; GPPAD and POInT Study Group. 

Titel:

Early-childhood body mass index and its association with the COVID-19 pandemic, containment measures and islet autoimmunity in children with increased risk for type 1 diabetes. 

Publicerad i:

Diabetologia. 2024 April 

POInT publikation, 2024 (PDF, engelska, nytt fönster)