Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ASTR1D Uppföljning

En studie för de som har hög risk för typ 1-diabetes men inte vill delta i en preventionsstudie.

I ASTR1D Uppföljning kan de barn delta som i screening i ASTR1D-studien visat sig ha förhöjd risk att före 6 års ålder utveckla diabetesspecifika autoantikroppar och sedan typ 1-diabetes men vars vårdnadshavare tackat nej till att barnet deltar i någon preventionsstudie. 

ASTR1D Uppföljning är en observationsstudie och har inte som mål att förhindra eller skjuta upp insjuknandet i typ 1-diabetes men studien kan lära oss mer om hur sjukdomen utvecklas. Syftet med studien är att tidigt fånga upp och diagnostisera de barn som utvecklar sjukdomen och därmed förhindra allvarliga komplikationer. I ASTR1D Uppföljning följer vi ditt barn upp till 3 – 18 års ålder för att tidigt upptäcka ett eventuellt insjuknande i typ 1-diabetes. Det första besöket i studien sker vid 1 års ålder.

Ett insjuknande i typ 1-diabetes kan upplevas som plötsligt, men personen som insjuknar har ofta under flera år haft en gradvis försämring av de insulinproducerande betacellernas funktion utan att märka det. Idag vet vi att typ 1-diabetes är en sjukdom som utvecklas i specifika steg. Ett resultat av att immunförsvaret reagerar felaktigt och börjar attackera de insulinproducerande betacellerna är att det bildas autoantikroppar i blodet. Dessa autoantikroppar kan upptäckas med blodprov. I ASTR1D Uppföljning kan vi upptäcka autoantikroppar och andra symptom på att sjukdomen utvecklas.

Vem kan delta i studien?

Ditt barn kan delta i ASTR1D Uppföljning om:

  • barnet screenats i ASTR1D
  • barnet har en betydligt förhöjd risk att utveckla typ 1-diabetes
  • samtliga vårdnadshavare kan lämna informerat samtycke