Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

AVAnT1A

Antiviral Action against Type 1-diabetes Autoimmunity

Söt bebis med mörkt hår ligger på mage på en filt. Foto.

 

I AVAnT1A undersöks om utvecklingen av diabetesspecifika autoantikroppar kan förhindras eller fördröjas hos barn med förhöjd risk för sjukdomen genom vaccination mot SARS-CoV-2 (COVID-19) vid 6 månaders ålder. Studien har också ett bredare mål, nämligen att studera vilka infektioner små barn drabbas av och om det finns ett samband mellan dessa infektioner och utvecklingen av autoantikroppar. Genom regelbundna provtagningar från saliv och avföring kan infektioner detekteras. Detta hjälper forskarna att bättre förstå kopplingen mellan infektioner i tidig ålder och utvecklingen av typ 1-diabetes.

Under coronapandemin upptäcktes att småbarn med hög genetisk risk för typ 1-diabetes utvecklade autoantikroppar kort efter att de hade haft en covid-19 infektion (Länk till artikel i JAMA, nytt fönster, PDF, engelska). Det är sedan tidigare känt att det finns en koppling mellan virusinfektioner och utvecklingen av typ 1-diabetes. I AVAnT1A studien kommer detta sambandet mellan infektioner och typ 1-diabetes utredas vidare.

Vem kan delta i AVAnT1A?

Ett barn kan medverka i AVAnT1A om:

  • barnet har deltagit i ASTR1D och bär på gener förknippade med förhöjd risk för typ 1-diabetes
  • barnet är yngre än 3 månader

Av 100 barn med den förhöjda genetiska risk som upptäcks i ASTR1D kommer drygt tio att utveckla ett tidigt stadium av typ 1-diabetes (diabetesspecifika autoantikroppar) innan 6-års ålder. Det är utifrån denna risk som vi kan tillfråga familjer om de vill att deras barn ska medverka i AVAnT1A.

Vad händer i AVAnT1A?

Efter att ni fått information om studien och kommit på ert första besök vid 3-4 månaders ålder kommer nästa besök ske vid 6-8 månaders ålder. Då får ert barn sin första injektion, antingen med aktivt vaccin eller placebo. Vilken behandling som ditt barn tilldelas avgörs av ett slumpmässigt urval. Hälften av deltagarna får aktivt vaccin och hälften placebo, ingen som arbetar på mottagningen vet vad ert barn får. Därefter får barnet två vaccinationer till, vid 8-9 månaders och 11-12 månaders ålder. 

Placebo är en inaktiv substans, i detta fall saltlösning (natriumklorid), som till utseende påminner om vaccinet. Att jämföra det aktiva vaccinets verkningar med placebo är nödvändigt för att kunna undersöka om skydd mot SARS-CoV-2 kan förhindra eller fördröja utvecklingen av typ 1-diabetes. När studien avslutats får ni reda på om ert barn fått aktivt vaccin eller placebo.

Efter injektionerna kommer ni på regelbundna besök var tredje eller sjätte månad fram till 3 års ålder. Efter 3 års ålder är det årliga besök fram till 6 års ålder. Den kortaste tiden ett barn deltar i studien är 2,5 år och den längsta tiden är 6 år. Det är när i rekryteringsperioden ert barn börjar i studien som avgör hur länge ert barn är med. Studien avslutas då det yngsta barnet fyller 2,5 år. Vid varje besök mäts längd och vikt och blodprov tas. 

För att forskarna ska kunna undersöka vilka infektioner barnen drabbas av samlar ni in salivprov varannan vecka och avföringsprov en gång/månad upp till 2 års ålder. Många infektioner hos små barn orsakar knappt några symtom, därför samlas prover in regelbundet. Er studiesköterska visar er hur provtagningen går till och ni får allt material som behövs för provtagning och förvaring av proven. Vid era besök tar ni med er de insamlade proven till mottagningen. 

Vid alla besök träffar ni en erfaren forskningssjuksköterska som kan svara era eventuella frågor gällande ert barns hälsa och diabetesrisk.

Varför ska vårt barn delta i AVAnT1A?

Bland barn med förhöjd risk för typ 1-diabetes, startar troligen den felaktiga immunreaktionen mot de insulinproducerande betacellerna mellan 9 månader och 3 års ålder. Förebyggande insatser för att minska risken bör därför inledas tidigt, innan en felaktig immunreaktion mot betacellerna inletts. 
Om ert barn medverkar i studien kommer hen att följas regelbundet, bland annat med blodprov. Om ert barn under tiden i studien utvecklar autoantikroppar, som är ett tidigt tecken på en pågående immunreaktion mot betacellerna, kan vi upptäcka detta i ett tidigt skede. Tidig upptäckt är viktigt för att snabbt kunna sätta in lämplig behandling.
Att medverka i AVAnT1A är kostnadsfritt. Om ert barn deltar i studien kommer ni att kallas till vår studiemottagning för regelbundna undersökningar.

Det går bra att ta del av det svenska vaccinationsprogrammet samtidigt som man deltar i AVAnT1A. 

Länk till GPPADs information om studien, på engelska (nytt fönster).

Länk till Region Skånes pressmeddelande vid uppstarten av AVAnT1A studien, (nytt fönster).

 

AVAnT1A logga.

Ansvariga för AVAnT1A

Studieansvarig (PI):
Markus Lundgren, barnläkare, PhD
markus [dot] lundgren [at] med [dot] lu [dot] se

Studiekoordinator:
Hannah Nenonen, 040-39 11 33
gppad [at] med [dot] lu [dot] se

Koordinerande forskningssjuksköterska:
Sofie Alström Mortin, 040- 39 19 10
sofie [dot] alstrom_mortin [at] med [dot] lu [dot] se

Instruktionsfilm för avföringsprov i AVAnT1A (text och ljud på engelska).
instruktionsfilm för salivprov i AVAnT1A (text och ljud på engelska).