Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljningsfasen

Ni och ert barn har nu avslutat första fasen i POInT-studien, interventionsfasen. Ert bidrag till forskningen har varit värdefullt och ni har gjort ert bästa för att skydda ert barn från typ 1-diabetes. Vi vill tacka för er viktiga medverkan!
I nästa del av studien, uppföljningsfasen, behöver ni inte längre ta kapslarna med insulinpulver. Här vill vi förklara varför det är viktigt att ni fortsätter komma till besöken på mottagningen.

Därför är uppföljningsbesöken så viktiga:

  1. Vi kommer att fortsätta analysera ert barns blod för autoantikroppar mot typ 1-diabetes. På det viset kan typ 1-diabetes upptäckas på ett tidigt stadium och det potentiellt livshotande tillståndet ketoacidos (försurning av blodet) kan undvikas.
  2. Om ditt barn redan har förekomst av autoantikroppar kommer vi att fortsätta att övervaka dessa och med så kallad oral glukosbelastning, sockerbelastning, mäta ditt barns förmåga att själv reglera sitt blodsocker. På det sättet kan ketoacidos förhindras.
  3. POInT-studien är en viktig del i forskningen om typ 1-diabetes. För forskningen är uppföljningsfasen lika viktig som interventionsfasen. Tack vare blodprov som samlas in under uppföljningsfasen kan viktiga vetenskapliga fynd göras. Med andra ord, för att inte er tidigare medverkan ska förlora i värde är det viktigt att ni även medverkar under hela uppföljningsfasen. Läs mer om den bakgrunden till POInT-studien på nästa sida.  
  4. Ni kommer fortsätta stå i kontakt med oss under uppföljningsfasen och få information om tidig upptäckt och förebyggande åtgärder. Vi finns här för er och er familj och har ni några frågor är det bara att höra av er!

Läs mer om besöken i uppföljningsfasen

Målet med POInT

Målet med POInT-studien är att undersöka om dagligt intag av insulinpulver med maten kan förhindra typ 1-diabetes.

Exakt vad kan POInT visa?

När studien är avslutad kan vi avgöra om förebyggande behandling med oralt insulin minskar risken för att utveckla typ 1-diabetes.

Vad händer om ett barn lämnar studien?

Om ett barn lämnar studien i förväg kan information som samlats in fram till den tidpunkten inkluderas i studieresultaten. Det försvagar dessvärre resultatens signifikans. Inga nya barn tas in i studien för att ersätta dem som lämnar den.

Tillsammans är vi starka

När 80 procent av deltagarna genomgått uppföljningsfasen kan vi avgöra om oralt insulin är effektivt.