Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GRaIn

Glutenreduktion till barn under 3 år och risk för celiaki

 

Illustration till texten om grainstudien. Bilden föreställer en pojke som äter gröt. Foto.
Ett liv utan gröt? Bild: Mostphotos

Vad är GRaIn?

GRaIn är en förkortning av det engelska namnet ”Gluten Reduction after Infancy and risk of Celiac Disease”. Den svenska titeln är ”Glutenreduktion till barn under 3 år och risk för celiaki”, och är en studie med syfte att undersöka om ett reducerat intag av gluten under småbarnsåren kan påverka den autoimmuna processen hos barn med förhöjd ärftlig risk att utveckla celiaki.

Vem kan delta i studien?

Om ditt barns ASTR1D screeningprov visade på en av de ärftliga riskgener som krävs för att utveckla celiaki kan ditt barn erbjudas att delta i GRaIn. Barnet kan gå med i studien vid 6 månaders ålder. Vissa av barnen har även en ökad risk för autoimmun  diabetes.

Hur går studien till?

Hälften av studiedeltagarna kommer att lottas till att hålla en glutenreducerad kost upp till och med 3 års ålder, för att sedan äta en normalkost. Den andra hälften kommer att följas utan någon intervention.

Att följa en glutenreducerad kost innebär att det dagliga intaget av mjölbaserade livsmedel (som innehåller gluten) kommer att begränsas. Exempel på dessa livsmedel är alla typer av bröd, bullar, kex, gröt, välling, pannkakor/våfflor och pasta som innehåller vete, råg eller korn.

Ditt barn följs med regelbundna besök (var 6:e månad) på forskningsmottagning upp till 3 års ålder. Efter 3 års ålder följs barnet med ett årligt besök på mottagningen upp till 7 års ålder. Forskningsmottagningar finns i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Besöket på mottagningen tar max en timme. 

Vid varje besök kommer ett venöst blodprov att tas. Provmängden som tas vid varje besök är 10 ml (motsvarande knappt en matsked). Mängden blod som tas vid varje enskilt besök nybildas snabbt och innebär ingen risk för ert barn. Barnets armveck bedövas med EMLA-salva före provtagning.

Blodprovet kommer att analyseras för förekomst av antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG). Vid celiaki ses oftast förhöjda nivåer av dessa antikroppar. Dessutom kommer blodprovet att analyseras för antikroppar mot autoimmun diabetes, samt för så kallade alkylresorcinoler, för att mäta intaget av spannmålsprodukter.

En 3-dagars matdagbok över vad barnet åt och drack ska hållas inför varje besök på mottagning. Vid varje besök genomförs även en intervju med avseende om att inhämta information om sjukdomar, vaccinering, medicinering samt eventuella symptom på celiaki.

Vilken är nyttan med att vara med i studien?

Vi kan inte garantera att ditt barn har nytta av att vara med i studien. Om ditt barn har förhöjd risk att drabbas av celiaki är det bra att vara medveten om tidiga symptom. För barn som under en längre tid lever med obehandlad celiaki finns risk för undernäring och försenad tillväxt. Om ditt barn insjuknar i celiaki under tiden som barnet deltar i studien kan vi tidigt upptäcka det och sätta in behandling.

Tidig upptäckt är viktigt för att ge optimal vård och undvika komplikationer både i anslutning till insjuknandet såväl som på lång sikt. 

Vilka risker finns det med att vara med i GRaIn? Blodprovstagning kan ge upphov till smärta hos barnet. Detta hanteras genom att erbjuda en bedövningskräm i samband med provtagningen. Biverkningar och oönskade händelser i samband med deltagande i studien kommer att registreras fortlöpande.

Kostar det något att delta i GRaIn?

Ditt barns deltagande i GRaIn-studien är kostnadsfritt. Det är helt frivilligt att medverka i studien och ni kan avbryta ert barns deltagande när ni vill. Detta har inte någon som helst påverkan på den hälsovård ditt barn eller du får i framtiden. Deltagande i forskningsstudier är frivilligt och kan endast ske med ditt samtycke.

Ansvariga GRaIn:

Ansvarig studieläkare:

Daniel Agardh

Studiekoordinator:

Carin Andrén Aronsson

Koordinerande forskningssjuksköterska:

Susanne Hyberg, leg sjuksköterska

Tel: 042-4063927
E-post: susanne [dot] hyberg [at] skane [dot] se