Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Utan deltagarna kommer vi inte kunna lösa gluten- och celiakigåtan"

Daniel Agardh, ansvarig för PreCiSe och GRAIn.

Daniel Agardh. Foto.
Daniel Agardh, överläkare inom barnmedicin på Skånes universitetssjukhus, adjungerad professor vid Lunds universitet. Foto: Johan Persson

Namn:

Daniel Agardh

Titel:

Överläkare, Adjungerad professor

Arbetar med: 

Barngastroenterologi.

Vad är det ultimata målet med din forskning?

Förhindra celiaki.

Hur ser forskningsläget ut nu, vilka frågor/problem är det ni försöker besvara/lösa?

Vi har identifierat att faktorer som gener, glutenmängd och kanske en virusinfektion påverkar risken att utveckla celiaki. Vi vill nu ta reda på om man påverkar intaget av gluten kan minska eller rent av förhindra uppkomsten av celiaki hos de barn med ärftlig risk för sjukdomen.

På vilket sätt bidrar GPPAD-studierna till detta?

Genom ASTR1D-screeningen i GPPAD kan vi ta reda på den genetiska risken hos ett nyfött barn att utveckla celiaki senare i livet. Dessa barn bjuds in till PreCiSe och GRAIn och lottas till grupper att få glutenfri, glutenreducerad kost eller probitioka till tre års ålder och jämföras med barn som hamnat i gruppen som får en normal kost. Dessa barn kommer sedan följas till sju års ålder för att med årliga prover screenas för celiaki. Först därefter kommer vi kunna säga om intervention med kost eller probiotika förhindrar uppkomst av celiaki.

Vad vill du säga till dem som medverkar i era studier?

Vi är tacksamma för alla barn och familjer som genom sitt deltagande hjälper oss att få mera kunskap om hur celiaki uppstår och hur den kan förhindras. Utan deras deltagande kommer vi inte kunna lösa gluten- och celiakigåtan.