Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hon vill förhindra typ 1-diabetes

Helena Elding Larsson, ansvarig för ASTRID och POInT

Helena Elding Larsson. Foto.
Helena Elding Larsson, överläkare Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet. Foto: Johan Persson

Namn:

Helena Elding Larsson

Titel:

Överläkare, adjungerad professor

Arbetar med:

Barndiabetes 

Vad är det ultimata målet med din forskning?

Förhindra typ 1-diabetes.

Hur ser forskningsläget ut nu, vilka frågor/problem är det ni försöker besvara/lösa?

Vi kan idag identifiera barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes, både via gener och via så kallade autoantikroppar, ett förstadium till sjukdomen. Nu försöker vi i olika studier förhindra att barn med hög genetisk risk eller barn som redan utvecklat autoantikroppar får typ 1 diabetes i så kallade preventionsstudier. Ett exempel på denna typ av studie är POInT.

På vilket sätt bidrar GPPAD-studierna till detta?

Genom Astr1d-screeningen i GPPAD kan vi ta reda på den genetiska risken hos ett nyfödda för att utveckla typ 1diabetes. Barn med hög risk tillfrågas om att delta i POInT de vi undersöker om oralt insulin givet tidigt i livet kan förhindra typ 1-diabetes. Ytterligare preventionsstudier är på gång inom GPPAD-nätverket.

Vad vill du säga till dem som medverkar i era studier?

Ett stort tack till alla barn och familjer som deltar! 

Mer om Helena Elding Larsson