Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hon vill förhindra typ 1-diabetes

Helena Elding Larsson, ansvarig för ASTRID och POInT

Helena Elding Larsson. Foto.
Helena Elding Larsson, överläkare Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet. Foto: Johan Persson

Namn:

Helena Elding Larsson

Titel:

Överläkare, adjungerad professor

Arbetar med:

Barndiabetes 

Vad är det ultimata målet med din forskning?

Förhindra typ 1-diabetes.

Hur ser forskningsläget ut nu, vilka frågor/problem är det ni försöker besvara/lösa?

Vi kan idag identifiera barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes, både via gener och via så kallade autoantikroppar, ett förstadium till sjukdomen. Nu försöker vi i olika studier förhindra att barn med hög genetisk risk eller barn som redan utvecklat autoantikroppar får typ 1 diabetes i så kallade preventionsstudier. Ett exempel på denna typ av studie är POInT.

På vilket sätt bidrar GPPAD-studierna till detta?

Genom Astr1d-screeningen i GPPAD kan vi ta reda på den genetiska risken hos ett nyfödda för att utveckla typ 1diabetes. Barn med hög risk tillfrågas om att delta i POInT de vi undersöker om oralt insulin givet tidigt i livet kan förhindra typ 1-diabetes. Ytterligare preventionsstudier är på gång inom GPPAD-nätverket.

Vad vill du säga till dem som medverkar i era studier?

Ett stort tack till alla barn och familjer som deltar! 

Mer om Helena Elding Larsson