Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad är typ 1-diabetes?

Autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) är en autoimmun sjukdom. Det innebär att immunsystemet, vars huvudsakliga uppgift är att avvärja sjukdomsalstrande virus och bakterier, reagerar felaktigt och attackerar kroppens egna vävnader. I fallet med autoimmun diabetes attackerar och förstör immunsystemet de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln.

Insulin är ett livsnödvändigt hormon som transporterar glukos (socker) från blodet till kroppens celler. Glukos är det som blir kvar när kolhydrater som vi intar via maten bryts ned i matsmältningen. Om kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin blir glukosmängden i blodet för hög. Detta innebär en stor belastning på kroppen. Höga glukoshalter under en längre tid leder till allvarliga skador på kroppens vävnader. Individer som drabbas av autoimmun diabetes måste tillföra insulin till kroppen för att bibehålla en bra blodglukosnivå och undvika att kroppen tar skada. Behandlingen är livslång och innebär dagliga injektioner och tät kontroll av blodsockernivåer.

 

Helena Larsson, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet berättar om varför vi screenar nyfödda för typ 1-diabetes.

Symtom på diabetes

Märker du att ditt barn uppvisar följande symtom ska du kontakta sjukvården:

  • Kissar mycket
  • Dricker mycket
  • Går ned i vikt
  • Visar onormal trötthet