Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnläkarnas 30-åriga arbete med celiaki

I och med förändrade kostråd i Sverige under 1980-talet skedde en dramatisk ökning av celiaki hos barn. Till följd av detta startade Barnläkarföreningen en arbetsgrupp med uppdraget att följa utvecklingen av celiaki hos barn i Sverige. I en artikel i Läkartidningen sammanfattas de 30 år som arbetsgruppen verkat för att förbättra vården av barn med celiaki.